вилковская школа лицей

Главная | Мой профиль | Выход
Понедельник, 18.03.2019, 18:40
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Поиск
Форма входа
Наш банер
http://liceum.clan.su
Герб Вилково.
Директор
Опис школи
вилковская школа
Бонк - Английский
Вилково
Герб України
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » .. » Устав школы

.. : 1
..: 1-1

1. Загальні положення
     1. Вилківська загальноосвітня школа-ліцей є юридичною особою, яка має самостійний баланс, гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер. 
     Засновником школи-ліцею є Кілійська районна рада, уповноважений нею орган управління - районна державна адміністрація та відділ освіти райдержадміністрації. 
     Головною метою школи-ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. 
     Головним завданням школи-ліцею є: 
- виховання громадянина України;
- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; 
- виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; 
- формування і розвиток соціальної зрілості, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
-розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; 
- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
- виховання соціальнозрілої творчої особистості, здатної до суспільного вибору, збереження культурно-історичних традицій українського народу, культури та традицій м.Вилкове;    
- модернізація освітнього процесу шляхом впровадження нових освітніх технологій та альтернативних методик викладання навчальних дисциплін, спецкурсів, факультативів;
- пошуку ефективних форм навчально-виховної роботи, що сприяють розвитку та саморозвитку творчої особистості;
- створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-етичного та фізичного розвитку ліцеїстів;
- розвиток ліцеїстів, їх позитивних нахилів, інтелектуальних і духовних здібностей та обдарувань, творчого мислення, потреби в самореалізації;
- забезпечення базової загальноосвітньої та допрофесійної підготовки учнів.
     2. Школа-ліцей в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним Статусом.
     3. Школа-гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним статусом.
     4. Школа-гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримування державного стандарту освіти;
- дотримування договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої та наукової діяльності, приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.
     5. У закладі освіти визначена російська та українська мови навчання, запроваджено поглиблене вивчення математики, фізики, біології, хімії, інформатики, трудового навчання.
     6. Заклад освіти має право:
- користуватися пільгами, що передбачені державою;
- проходити в установленому порядку державну акредитацію;
- визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;
- визначати шкільний компонент змісту освіти. розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;
- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково-дослідницькими інститутами та центрами проводтити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу;
- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
- брати кошти з учнів для забезпечення учбово-виховного процесу та його матеріальної частини;
- утворювати виробничу діяльність, платні госпрозрахункові курси;
- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису, за рахунок власних коштів;

Устав школы | Переходов: 0 | Дата: 15.11.2013

...
Друзья сайта
http://vilkovo.at.ua http://sharonov.do.am
Праздники Украины
Праздники Украины
Погода
Прогноз погоды в Вилково » Украина
Новости
Герб Вилково.
Чистый Дунай
Вилково
Одесская область
...
Анализ сайта Счетчик тИЦ и PR

Copyright MyCorp © 2019 |